PLAYOFF Game Northglenn/Pomona November 13, 2011 - RunColorado